Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen de praetoriaanse poort. Onder de balken die de Romeinen wierpen brak het gevaarte met donderend gekraak ineen, meesleurend, verpletterend honderden krijgers. Uit de gracht rees hun doodsgekreun. bn met verbaasden schrik zagen de strijders aan den muurvoet dat een vreemd gevaarte met reusachtige klauw telkens enkelen hunner uit het gedrang omhoog-greep en, den arm naar binnen wendend, neersmeet m 't vijandelijk leger.

Weer besloot Civilis te wachten, daar voor Germanen t bestormen der oude legerplaats onmogelijk bleek.

's Nachts werden de doden weggedragen uit de grachten, ver in 't open veld naast hun wapenen begraven. Maar de lichamen van edelen en aanvoerders brachten de over-Rijnsen op karren en lastdieren naar eigen gebergte en woud. Hoge hjk-vuren rookten boven de zandtoppen noordelijk van 't Bataven-eiland; slaven legden de as in urnen, wierpen over urnen en houtskool ronde heuvels op.

Sluiten