Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Bataaf. Maar hij onderdrukte ontroerd de kracht van zijn stem, toen hij antwoordde dat Civilis had gezegd wat er leefde ook in zijn hart. 't Kon niet lang duren of de Gallise volken zouden opstaan tegen 't Rijk der Romeinen...

„Breng mijn woorden, doch zonder hun geweld, aan Antonius Primus over," hernam Civilis. „Zeg hem alleen dat zijn boodschap vergeefs was!"

WIJD over de vlakten langs den Rijn woejen de rookwolken van brandende hofsteden en gehuchten. De Germanen zagen de legioenen naderen tot ontzet van Augustus' oude sterkte.

Bataafse veteranen-kohorten en benden van de krachtigste over-Rijnse barbaren trokken op naar de Romeinse ruiters en voetknechten. Zij zongen weer hun woesten haat tegen de kleine donkere zuiderlingen die als rovers de noordse landen waren binnengedrongen en nu geslacht moesten worden tot den allerlaatste of verminkt teruggedreven achter de hoge bergen. Zij worstelden man tegen man, tussen 't steigeren der verschrikte rossen.

Sluiten