Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bergen en olijvenbosjes, verwenste hij zijn bedrijf van krijgsman, den omgang met het ruwe uitvaagsel der steden, in dit kille oord van korten donkeren dag. Nu huilde weer de gure wind der lange winternachten over vlakten en heuvelen. En wie kon het einde voorzien van dezen oorlog tegen wanhopig-strijdende volken, wier duizenden doden telkens door nieuwe duizendtallen verwoede barbaren uit de onbegrensde wouden van 't noorden werden vervangen?.. Zou hij ooit hen kunnen overwinnen, nu in zijn leger honger en muiterij dreigde en Rome zelf lag omgewoeld in een chaos van burgeroorlog?... Waar zou Helvia zijn? Hij vernam niets van haar,..

Doch hij wilde zijn plicht doen, gehoorzaam en trouw aan het grootse Imperium dat hij diende. Den strijd in 't open veld ontwijkend, vrezend een hernieuwd beleg, deed hij de wallen en torens van Vetera versterken en trachtte voedsel te halen uit het zuidelijker Neuss. Doch bruggen en wegen waren door den vijand bezet. De ontstelde Romeinen vluchtten, overtuigd van Civilis' herrijzenis.

Was de gevreesde Bataven-Koning niet gesneuveld? Niemand had tijdingen over

Sluiten