Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wacht, verscheen voor hem Claudius Labeo, dien hij in Civilis* macht waande, gevangen ergens ver in *t land der Friezen. Wat moest hij nu weer geloven van dezen Bataaf die verhaalde dat hij zijn bewakers had omgekocht, was gevlucht, en na een wijden omweg naar Keulen gekomen?.., Labeo vroeg voetvolk en ruiters, om de gouw der Bataven binnen te vallen, verzekerend dat hij hun voornaamsten weer terug zou brengen in 't Romeins verbond.

Maar waarom wantrouwen een moedigen Bataaf die Civilis haatte, zoals nooit een Romein den rebellen-koning zou kunnen haten? Geen feller haat dan die tussen eerzuchtige stamgenoten!

Terwijl Labeo met zijn ruiters westwaarts reed, in de richting van de Maas, trok Vocula zelf naar Vetera Castra verder. Daar bemerkte hij hoe Classicus en Tutor, onder 't voorwendsel van verspieden, de aanvoerders der Germanen hadden bezocht en nu hun eigen legerplaats, afgezonderd van de legioenen, met een wal omringden. En zijn verontwaardiging over 't al klaarder verraad beheersend ging hij tot hen, trachtte in rustige overreding te spreken. De zaak der Romeinen was door

Sluiten