Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in sluipmoord omgebracht! En van de wilde krijgers geen enkele ontkomen aan 't verstikkend vuur!

Hij vloekte in machteloze wraakzucht. Dat was de dank der Ubiërs voor het sparen van hun stad! Wel waren zij Romeinen geworden! Even dacht hij aan de vrouw die hij bij Keulen ontmoet had en aan haar listigen blik... Wat konden de verraders nu zijn dierbare onderpanden aandoen?... Hij zou de stad niet kunnen belegeren! Hij wist ook dat Ceriahs met snelle marsen naderde; dat het Brittannies legioen, verenigd met de vloot, de Bataven langs de kust kon aanvallen...

Hij voerde zijn troepen noordwaarts, Keulen voorbij, en versterkte zich bij Vetera Castra, waar de herinnering aan machtige zegepraal hoop op nieuwen oorlogsroem zou geven aan de talloze scharen die hij verwachtte uit de Germaanse wouden.

En terwijl zij weer kwamen van over den Rijn, woeste naar roof en strijd verlangende horden, dragend de houten monster-gestalten uit hun donkere woud-heiligdommen, kwamen er andere, verheugende tijdingen. De legaat van 't Brittannies legioen had den landweg gekozen en daar m 't

Sluiten