Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschal verzamelen, beval paarden en karren te vorderen aan de naaste gehuchten en de overblijfselen van 't kamp op te laden. Zonder afscheid van zijn gastvrouw reed hij in den valen morgenschemer naar 't noorden, vergezeld van enkele aanvoerders en ruiters, terwijl het voetvolk met de vrachten langzaam volgde.

DE mare der overwinning op Cerialis' vloot deed de Germaanse krijgsbenden over heel het eiland juichen van wilde vreugde, van nieuwe hoop op roem en rijke buit. En bij 't aanschouwen der veroverde schepen die in statige reeks den Waalstroom afvoeren herhaalden zij de zegeliederen die Thankmar was komen zingen bij hun drinkgelagen. Zij bespotten den vreemden veldheer wiens galei de Lippe was opgeroeid als triumfgeschenk voor de wijze Valadis. En zo luid schalde hun gezang, dat de Romeinen in de castra aan den Gallisen oever het als een uitdaging hoorden.

Civilis' oog straalde weer, na dagen van sombere vertwijfeling; want nu scheen er toch een ommekeer begonnen te zijn m het oorlogsgeluk... Hij wist dat er ontevreden-

Sluiten