Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De Zeemeeuw..." begon Korner. „Och, kinderwerk!" Ingo glimlachte. Het klonk verwaander dan het was. Ulit had dikwijls die opwellingen van onverschilligheid of zelfs tegenzin voor eigen werk, als hij alweer aan iets anders bezig was.

En hij begon te vertellen, het vliegtuig teekenend met zijn woorden. Het was den ander, als gonsde het boven hun hoofden, hoog in de lucht, heel rank, van denzelfden ongewonen vorm, die al de Zeemeeuw gekenmerkt had, doch aan de buitengewone snelheid van het vorige model een bijzonder groote draagkracht parend. Korner luisterde zwijgend, vroeg alleen: „Twee motoren?"

„Ja. En natuurlijk intrekbaar landingsgestel, een nieuwe constructie, waarover we al aan het onderhandelen zijn met het buitenland en een geheel nieuw besturingsmechaniek." Ingo vertelde verder, terwijl boven hen de lucht van een vreemd, dreigend grauw werd, als zou zoo dadelijk weerlicht flitsen; doch alles bleef stil. Ingo onderbrak zijn beschrijving om nog iets te bestellen.

„Het is ontzettend drukkend vandaag," zei hij.

Korner dronk zijn glas port leeg.

„Je bent een geluksvogel," zei hij. „Niet om aan je verdiensten af te doen, maar er zijn in de wereld twee soorten menschen, die succes verdienen: zij, die hun kansen krijgen ... en de anderen."

„Kansen maakt men," zei Ingo kortaf, „al die praterij over geluk wil er bij mij nooit in. Doorvechten, volhouden, met teveel klagen, alleen op jezelf vertrouwen, maar jezelf dan ook trouw blijven, je niet laten afleiden en weglokken van je doel, dat is het geheim van succes en slagen." Zijn gezicht, m het vale, dreigende licht van den vreemden dag leek ouder, doch de uitdrukking ervan was niet zooveel anders geweest in langgeleden jaren, op school.

„Overigens zie jij er slecht uit," merkte hij toen op. „Werk je zoo hard?"

„Ik kan slecht tegen warmte," mompelde Korner.

„Is Jordan nog altijd zoo'n ingebeelde idioot?"

„In ieder geval was het toch geluk, dat jij bij Fonk kwam, en met bij hem," meende Korner.

i "°Co T^at J * * dacht 'e' dat ik bii Jordan er niet was gekomen? Hard tegen hard ... maar mijn kop zou het hardste Zijn gebleken.

Sluiten