Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jordan is niet een man, waar je je bijzonder druk over maakt. En de kwestie had plaats voordat ik bij hem was." ^

„U hoorde dat van lui uit de onderwereld, niet?"

„Ja," zei Korner, „ik heb het dikwijls amusant gevonden om met zulke menschen te praten. Je trekt een oud pakje aan en bezoekt regelmatig zekere gelegenheden, dan doe je kennissen op... en sommigen zijn verrassend loslippig. Overigens spreek ik geen verdenking uit tegen Geiner. Hu is dood en kan zich niet verdedigen. Alleen ben ik ervan overtuigd, dat er verschillende menschen bestonden, die hem graag dik hadden betaald, als hij den tocht kon doen mislukken en even overtuigd ben ik ervan, dat Geiner voor geld, met al zijn beminnelijkheid, over lijken ging.

Er volgde een stilte. Camilla keek Tjerk aan. „Wat kunnen we doen?" vroeg ze.

„Het beste zal zijn, als ik eens naar den commissaris ga, die de zaak onderzoekt en hem verzoek om na te gaan, met wie Geiner in relatie stond, kort voor zijn dood." ;

Korner schudde het hoofd. „Dat zal weinig helpen,' zei hij kort, „Geiner had veel relaties en men kan niet iedereen verdenken, die wel eens met hem omging."

„Maar iets moet er toch worden gedaan," meende Camilla.

„Een nieuw toestel bouwen," zei Korner mat, „en een nieuwe vlucht maken. Waartoe al die nuttelooze detectiverij? Het toestel is verbrand en daarmee zijn alle eventueele sporen vernietigd. De zaak met het telegram heeft ook al niets opgebracht. Goeie hemel, Uht, besteed je tijd aan nuttiger dingen. Over negen maanden, over een jaar, herhaal je den tocht... en alles is in orde."

Ingo staarde voor zich. „Het is verduiveld hard, Bert, als je weet dat alles in orde was... alles behalve de dwarsstabihteit," voegde hij er eerlijk bij.

„Be wil niet," zei hij en zijn oogen herkregen even den ouden, harden blik van vroeger, „dat men het toestel de schuld geeft of mijn prestatie als piloot. Vs. wil weten — als daar kans op is — wie mij heeft laten verongelukken. Jk hou nu eenmaal van afgedane rekeningen."

Camilla stond op. Ze zag er vermoeid uit. „Laten we dan afspreken, dat Tjerk den commissaris een onderhoud verzoekt." . ..

Ze namen afscheid, doch toen Korner opstond, hield zijn

Sluiten