Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

visioen van het brandende vliegtuig en altijd kreeg hij daarbij de lugubere sensatie, dat een levend wezen in die vlammen onderging.

Hij vond Fonk in de fabriek. Ze gingen samen naar huis. Fonk wenschte zich met de zaak niet te bemoeien, hij had het te druk. Camilla voelde echter wel, dat onder dit voorwe/idsel zich iets anders verschool, iets, wat ook Ingo begreep en wat hem diep moest kwetsen.

„Vader is er zoo zeker niet van, dat het ongeluk veroorzaakt werd van buitenaf," zei ze.

Op haar kamer vertelde hij het resultaat van de ondervragingen, waaraan de commissaris Korner onderworpen had en van het verdere onderzoek.

„Ze hebben precies gedaan, wat ik verzocht: Korner niets laten merken ervan, dat wij iets weten van deze richting in het onderzoek. Wel... hij heeft erkend, inderdaad het bewuste pakje voor Geiner te hebben afgegeven bij Excelsior."

Camilla staarde hem aan. „Dus toch! En wat zat erin?"

„Hij beweert, dat niet te weten. De „groote onbekende" is op de proppen gekomen. „Iemand" heeft hem verzocht, dat pakje af te geven voor een meneer Muller. Dat deze meneer Muller Geiner was, vermoedde hij ook niet, altijd volgens zijn zeggen. Wat zijn alibi voor den dertienden betreft! Hij is van de thé bij jou thuisgekomen omstreeks half zes en klaagde tegen zijn hospita over zware hoofdpijnen. Toen is hij naar bed gegaan en niet meer verschenen. Zijn hospita heeft hem den volgenden morgen om acht uur, net als altijd, zijn morgenkoffie gebracht, toen lag hij in bed en zei, dat hij zich nu beter voelde. Maar ze gaat dikwijls 's avonds uit en is ook dien avond weggeweest. Het is heelemaal met onmogelijk, dat Korner volstrekt niet naar bed was, maar ongemerkt het huis verliet. Hij kan met den tegenwoordigen sneldienst van de Lufthansa in twee uren in Amsterdam zijn geweest, een taxi hebben genomen en naar het telegraafkantoor zijn gereden. Hij moet dan echter met den trein zijn teruggekeerd, want ik heb de luchtdiensten nagekeken ... er was geen toestel terug."

„Tenzij hij met een van de Jordan-toestellen is gevlogen," meende Camilla.

„Ook uitgesloten. De politie heeft dat nagegaan. Hij kan onmogelijk een toestel van Jordan hebben gebruikt, zonder

Sluiten