Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik heb twee duizend gulden voor je op de bank gezet, Kiku San."

Ze boog, prevelde een dank.

„Hier is het bewijs." Hij stak haar een papier toe, dat ze aannam en opvouwde. Het was hem bijna pijnlijk, dat ze dit alles zoo gewoon opvatte.

„Hoe beestachtig," dacht hij, „was dit eigenlijk. Hoe beestachtig laag tegen een vrouw, die een góede vrouw was."

„Wil je niet even gaan zitten?" vroeg hij. Ze boog toestemmend, nam plaats tegenover hem.

„Kijk eens, ik zou graag willen weten wat er van je wordt.

Ga je naar Japan of zal ik moeite voor je doen bij

een andere toewan? Ik weet wel iemand, die goed voor

je zal zijn."

Ze verschikte wat aan haar kimono. Toen zei ze heel rustig, als mijnheer die moeite voor haar wilde doen, dan zou ze hem erg dankbaar zijn. Ze had nog niet genoeg geld om voorgoed naar Japan terug te gaan

Zoo namen ze afscheid. Kiku San onderdanig, bescheiden, wenschte hem veel geluk toe; hoopte, dat hij gauw toewan besar zou worden en veel geld zou verdienen.

Toen John de deur achter haar dicht deed, welde een onzeker gevoel in hem op. Weemoed ? Dankbaarheid ?

Misschien alleen dat laatste: dankbaarheid aan de vrouw, die toch vijf jaar lang, naar lichaam en ziel zijn vrouw was geweest; die vijf jaar lang hem verzorgd en gediend had, met een grooter trouw en plichtsgevoel dan óóit een Europeesche hem zou verzorgen.

Renéel....

Modern jong meisje uit den Haag. Luxueus groot gebracht. Opgevoed in een sfeer van oorlogswinst, van losbrekende vrijheid voor de vrouw, van teugellooze verwerping der oude conventie's Kón ze iets anders dan

dansen, bridgen, paardrijden, tennissen?....

Hij wist het niet. Er was geen tijd geweest om dat uit te vinden. In de laatste twee maanden van zijn verlof had hij haar leeren kennen, toevallig, op een thé-dansant. Ze had direct iets in hem wakker gemaakt: het diepste instinct, dat een man een vrouw doet begeeren.... onbewust

Eén roes waren ze geweest, die laatste twee maanden. Rendez-vous. dansen, teaën, dansen Altijd Renée!

Sluiten