Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Saja, mim.... ik wist het vanmorgen al Er was

een kabar angin*) in de pondok."

„En waarom heb je het dan niet verteld?"

Salim keek wat verlegen, grinnikte toen en zei:

„Ik dacht, dat mim het al wist."

Marian haalde ongeduldig haar schouders op.

„Stom, onbegrijpelijk volk," dacht ze wrevelig en haar stem was kortaf, toen ze hem orderde om het theewater te brengen.

Ze bleef in haar kimono, ze had geen zin zich te kleeden. Saïma kwam langzaam achter Bobbie aanloopend het tuinpad op. .

„Het gaat regenen, mim," zei ze tegen Marian .... „zal ik maar wat in de eetkamer gaan spelen met den sinjo ?"

Marian knikte toestemmend, keek nog eens naar den hemel, waaraan de wolkengevaarten nu snel aan elkaar groeiden. Een felle, ondragelijke hitte spietste neer. De wolken werden grijs en vlak, het was of de heele hemel lager hing. De stilte werd tot een loodzwaar ding. Ademloos lag daar de uitgedroogde aarde, weerloos, als een dier, dat een doodelijken aanval niet meer weren kan.

Toen schoot knetterend en sissend uit den lagen, grijzen hemel een bliksemschicht als een lichtende sabelhouw in den grond. Een woedende donder roffelde neer, rommelde door het bosch. Een tweede hchtstraal zig-zagde. Een tweede slag sloeg door de lucht, overstemde het nadreunen van den eersten. Een vogel kermde klagelijk. De apen zwegen. De boomen sidderden, Een blad aan een palm wiegelde snel heen en weer. Een lichte wind ruischte aan. Toen de derde straal, die den hemel in tweeën sneed en gelijk, met den donder, plensde de regen neer uit de scheurende wolken; stroomde neer als een striemende, meedoogenlooze zondvloed. De wind joeg loeiend de dikke stralen voor zich uit, boog hen krom tot halve cirkels.

Saïma en Salim haastten zich om alle deuren en ramen

te sluiten, de kree's neer te laten

En dan was er geen ander geluid meer dan de regen....

dan de stroomende, stroomende regen Watervallen van

regen, die van het dak gutsten neerkletterend in de

cementen goot om het huis De tuin werd een vijver.

*) kabar angin, letterlijk: windboodschap; bericht, dat van mond tot mond wordt doorgegeven.

Sluiten