Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De slooten en de goten liepen vol, liepen over In huis

begon het op drie plaatsen tegelijk te lekken. Saïma en Salim renden -weer, met pannen en kommen nu, om het lekkende

water op te vangen Een paar kippen stonden kletsnat

te kleumen op den overloop voor de keuken. Het regende een uur.

De weg stond geheel onder, heel de vlakte was één groot meer. En over dat alles viel de avond, plotseling, zonder schemering.

Even snel als de regen was losgebroken, hield hij weer op.

Door de wolken worstelde zich een bleeke glimp maanlicht. Op een leege plèk aan den hemel flonkerde een ster.

Het water voegde zich tot beekjes, die ruischend en klokkend naar de afvoerwegen stroomden. Uit het bosch riep een hert naar zijn wijfje.... En in de pondok zong een eentonige stem, gamelan melodie, tergend van lankmoedigheid en onverstoorbare rust. Een krekel snerpte een lied: dwaas hoog en schel in de zware dichte stilte. In die stilte bleef het geruisch van het water, van al dat vele water, dat de uitgedroogde maar plotseling gedrenkte aarde niet meer in zich opnam en dat zij schonk aan de steeds aanzwellende beken.

Salim had licht gemaakt, had de kisten en het stroo naar binnen gedragen. En stil begon Marian te pakken. Gedachteloos deed ze net werk. Mechanisch wikkelde ze het glaswerk in papier, legde het dan tusschen het stroo. Salim hielp. Hij was handig en vlug. Saïma bracht Bobbie naar bed, kwam dan ook meehelpen. Samen werkten ze, weinig woorden sprekend. En toen Frank tegen twaalf uur thuis kwam — ze waren nog wat op de club blij ven hangen — vond hij het heele huis kaal en afgetakeld, de kisten klaar om vervoerd te worden, de meubels bij elkaar geschoven.

In de klamboekamer praatten hij en Marian nog even na....

Marian zou met Bobbie voor een dag naar de Walendijks gaan, een nieuw sinkehspannetje op Boekit Pandjang en Frank zou het toezicht houden op het vervoer van de meubels, die maar zóó op de vrachtauto's zouden worden geladen. Er was geen tijd om ze te verpakken.

„Ik zet dan maar alles in het nieuwe huis zoo'n beetje op zijn plaats. Dan kun jij overmorgen vroeg direct je gang gaan en alles weer ophangen en in orde brengen. De

Sluiten