Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ravinsky sprong op, reikte haar zijn koker. En toen een lucifer. Ze glimlachte spottend om zijn hoofschheid.

„Hello, Bolshy, ben jij d'r ook weer vanavond. Com'on laten we dansen I"

Ze wipte op, zocht een gramofoonplaat, zette de gramofoon aan en pakte Ravinsky bij den schouder. In haar mondhoek, tusschen de fel geschminkte lippen bengelde achteloos haar sigaret....

Er werden voortdurend nieuwe cocktails geschonken. De kring groeide steeds. Ieder schreef op zijn beurt de bons. Het werden bedragen, die in de tientallen guldens hepen, maar niemand bekommerde er zich om Je kreeg je rekening aan het eind van de maand. Op zoo'n avond wist niemand wat hij uitgaf. Maar wat dééd het er toe ? Volgend jaar zouden de tantièmes nóg beter worden, meenden de meesten....

Rumoerig schalden hun stemmen. Stevenson stond midden in den kring, zijn glas geheven.

„En nu een „song'T'

Tintelend keken zijn scherpe grijze oogen den kring rond. „Old Mc. Donaldl Old Mc. Donald!!" werd er geroepen. Stevenson lachte tevreden en begon:

„Old Mc. Donald had a farm JU "

Hier vielen de anderen bulderend in:

„Hia! Hia! Ho!!!! "

Dan weer Stevenson alléén:

„And on that farm there was a chuckl...." En weer de anderen:

„A chuck, chuck here and a chuck, chuck there.... Here a chuck, there a chuck, everywhere a chuck, chuck." Dan weer Stevenson:

„Old Mc. Donald had a farm...." En weer allen:

„Hia! Hia! Ho!!!! "

Het was een dwaas en eindeloos lied van alles, wat er op de „farm van old Mc. Donald" was. Het was ook een geweldig lawaai. Steeds harder bulderden ze het refrein. Door de wijde clubzaal dreunden hun stemmen en gelach en gejoel.

In de biljartkamer, voor de bar zaten een paar assistenten apart: Meesters, Bloemstra, Feenhuis en Leenkamp, die weer genezen was.

„Mot je die hóórel" zei Leenkamp schamper.

Meesters keek donker over zijn jeneverglas naar Leenkamp.

Sluiten