Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hou jij nou maar je groote smoel," zei bij grinnikend, „straks wor' je wéér je hersenpan ingeslage.... Heb ie nóg nie geleerd om je bek te houe ?!....

Leenkamp lachte, wreef eens met zijn hand over zijn hoofd.

„Kan d'r blijkbaar nogal tegen, die kop van mijl" zei hij laconiek.

„Ha! Ha! Ha!!!!" brulde Feenhuis.

„Ze benne zoo droog in d'r lui eige land...." merkte Schovers op, „nou zwémme ze hier in de alcohol."

„Ha! Ha! Ha!! 11" Weer Feenhuis. Bloemstra stond langzaam op, keek eens over de half hooge ,,singapore"-dèurtjes in de andere zaal.

„Ze krijgen al góed de hoogte," zei hij rustig en toen sarcastisch:

„En de dames zijn ook al een eind op streek. Die mrs. Jackson heeft dat thuis bhjkbaar méér bij de hand.... die zuipt jou onder de tafel, Meesters!"

Meesters gromde wat. Hij teekende zijn laatste bon, gleed dan van zijn krukje en riep zijn chauffeur. Een groote Hudson reed voor. In een donker hoekje, dat men haar niet zou opmerken, zat Poppie weggedoken. Ze was naar de bioscoop geweest. .

Het werd laat.

De Walendijks hadden afscheid genomen. Marian en Frank dachten ook over naar huis gaan.

„Hè, blijven jullie nou!" drong Renée, bijna koortsig in de vrees, dat John dan ook zou wegwillen.... „het wordt nou juist leuk. Blijven jullie nou voor één keer!"

„Als u blijft," riep Stevenson.... „dan gaan we hier allemaal eten. Bx betaal. Maar dan moeten jullie nassi goreng eten! En daarna gaan we naar de bangsawan!"*)

„Hoerah! Hoerahl Cheers for mr. Stevenson! Cheers for Büll"

Marian ging lachend en overwonnen weer zitten.

„Mr. Schovers.... Drie-en-veertigportic's nassi-goreng."

Schovers boog.

„Met chutney! 1" gilde Aileen, „anders kan ik het niet eten! Hooren jullie? Met chutneylüll"

„Stop dat geschreeuw!" zei ruw een van de fabrieksassistenten, een Engelschman, Howell.

•) Inl. Theater

Sluiten