Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hem.... Het was ook op té losse schroeven opgezet, wist hij eerlijk.... Maar hij hield van Renée.... En hij wist, als hij het alles het gaan.... dat was, omdat hij de waarheid vreesde. Hij kon net nog niet aanvaarden, het idee van haar te moeten verhezen.... te moeten afstaan aan een ander.... Hij zuchtte en begon wat te praten met mevrouw Steenhof, een assistentenvrouwtje, dat pas uitgekomen was. Ze was grof en vulgair, maar had niettegenstaande dat toch wel charme. Ze was vlot en kameraadschappelijk. En haar heele verschijning teekende erotiek....

Ze bracht John aan het dansen. En, met de hulp van een paar glazen champagne, vergat hij Renée.

Marian stond zich in de kleedkamer klaar te maken om naar huis te gaan. Terwijl ze haar hoed opzette, tuimelde Aileen naar binnen. Ze zag er verward en bleek uit.

„Oh, dear!" steunde Aileen uk voel me toch zóó

elléndigi Ik kan gewoon niet meerl"

„Wat is er?" schrok Marian.... „ben je ziek?"

,.Ziek?" grinnikte Aileen ,Je bent een schat, Marian

.... dronken ben ik!.... Damm it ail! Ik, die drinken kan als een kannonnier!.... Maar ik heb zelf de cocktail ge,mrxed'.... O, God.... wat ben ik beroerd!...."

Ze zette haar handen in de zij, viel half over den waschbak heen en begon te vomeeren....

„Rotten stuff...." kreunde ze.. . „maar het is mijn eigen schuld.. ik heb ze te sterk gemaakt.. God.. ben ik ziek.."

Gr oen-bleek leunde ze tegen den muur, met gesloten oogen.

„Kan ik wat voor je doen?" vroeg Marian. Ze walgde van haar, maar wou haar toch niet zoo laten staan.

Aileen veegde zich het klamme zweet van haar voorhoofd.

„Nee, dank je.... Ik ga even liggen, dan ben ik weer O.K. Als ik het kwijt ben... dat bocht... ben ik weer nuchter..."

„Goeden nacht dan," groette Marian en ging.

Toen ze op de stoep stond te wachten, tot Frank den auto voorreed, zag ze, dat in de danszaal de lichten waren uitgedraaid. ...

Er werd in donker gedanst....

Een maand na dezen clubavond kwam Terheide binnen met de woorden:

Sluiten