Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er kan geen sprake van zijn dat ze die verbroken hebben, en de portefios mogen zich wel wachten zélf de eersten te zijn die het verdrag schenden.

De goeverneur laat zich echter niet van zijn voornemen afbrengen. Zijn politiek vergt daden, hij moet zijn gezag tonen.

Rosas stuurt zijn peones uit om sporen te onderzoeken, gegevens te verzamelen. Het blijkt dat zijn vermoeden juist geweest is. Niet de pampa-indianen hebben de grens overvallen en geplunderd. Het zijn de Ranquéles die tot een geheel andere stam behoren en juist in dodelijke vijandschap leven met de Pueltsches.

Rodriguez schudt het hoofd. Weet hij veel van Pueltsches en Ranquéles. Is de ene roodhuid niet precies als de andere? Een dievenpak zijn het allemaal. Hij moet en zal ze tot de orde brengen. Met geweld. Verder laat hij niets uit, en Rosas voelt zich steeds meer gekrenkt door hem.

Wie heeft de goeverneur tegen hem opgezet? Hij ruikt intriges. Die vervloekte stadspolitici, de Unitariërs die het niet kunnen uitstaan dat hij de vrede met de Federalen van Santa Fé heeft doorgezet. Rosas voelt er niet voor, zulke dingen dood te zwijgen. Hij schrijft een lange brief vol verwijten aan de goeverneur die hij te paard heeft geholpen ten koste van een groot aantal persoonhjke offers. Hij vraagt vertrouwen, dat Rodriguez hem echter niet meer geven wil.

In de overtuiging dat de pampa-indianen evenals de Ranquéles met de „gauchos malos" gemene zaak maken, trekt generaal Rodriguez tegen hen op. Nu zijn de Pueltsches buiten zichzelf van woede om dit

Sluiten