Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

WAARACHTIGHEID IN LEUGENS

Elke persoonlijkheid die hoven de middelmaat uitblinkt, wordt in de loop der jaren omsponnen met een legende. Er wordt een muur rondom hem opgetrokken, welke hem voorgoed scheidt van de gewone stervelingen. De legende is de rechtvaardiging van het herinneren; de superlatief die wij nodig hebben om te kunnen geloven dat er ondanks alles mensen zijn die uitsteken boven ons gemiddelde. De legende is óók: het vonnis der uiteindebjke gerechtigheid, de executie van het buiten-gewone. En alle historie is legende ...

Daarom heeft ze ook niets met werkelijkheid te maken> ff zij veelmeer verzinsel-achteraf. De held, — hij zij heldhaftig in datgene wat zijn omgeving „goed" noemt of in wat zij als „slecht" brandmerkt, — de held leeft altijd dubbel: op het plan der alledaagse werkebjkheid, waar hij met ons eet en slaapt en kleine ongemakken bjdt; en op een nieuw, historisch plan, waar hij uitsluitend de grote, alle-maten-overschrijdende heldhaftige, de demiourgos is. Wie de mens wil kennen die de naam draagt van een held en in de kern van diens binnenste steekt, moet trachten deze held van alle legende te ontdoen. Wat niet gemakkebjk is. De naakte sterveling die dan overbhjft is stellig een interessant fenomeen, is welhcht ook een brok werke-

Sluiten