Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijdlang aan geloven. Hij zegt dat er geen geld is voor het onderwijs, de begroting moet en zal sluiten. Zolang de blokkade duurt, moeten de particulieren maar doen wat ze kunnen. En de particuheren doen mets. Rosas is dus een bruut, die ook hjsten van verboden boeken pubhceert en degenen gevangenzet die ze verkopen. Hij laat de mcruisitie herleven. de in beslag genomen geschriften o? een der stadspleinen door de beul verbrand. Ook dit behoort bij de dictatuur van de onontwikkelde.

Wanneer de wrede en zedeloze mulattin Manuebta, _ zoals ze in Montevideo heet, - naast hem heerst, berint de grote jacht op de sieraden en juwelen van deCgentijSe ri ken. ZeP worden alle gebruikt om de creoolse Salomé nog verleidebjker en trotser te maken. Eu wat niet gestolen wordt, krijgen Rosas en zijn dochter ten geschenke; deze laatste geniet ongetwijfeld een groot inkomen van al degenen die bij haar komen Zet vloeken om interventie. Heel de familie Rosas veroilnt trouwens op zo'n manier geweldige sommen Eu od deze wijze is het dan ook maar een sluwe truc d£ bij 2'confiscatie afschaft. Hij blijft toch verdienen met „vrijwillige" bijdragen en bovendien ^ de goederen van Unitariërs worden later tóch in beslag

gC JuTn Manuel is een Nero, een Cahgula en een Croesus tegebjk; dat staat in Montevideo vast.

Sluiten