Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oom grinnikt en werpt zich achterover in zijn stoel, één hand in de zak.

Zeker, dit is 'n cri-de-coeur van 'n jongmeisje. Heel aardig. Maar het succes van Charlotte daareven is niet meer te overtroeven. Toen was de kapitein wérkelijk verrast geweest. Mies laat onwillekeurig haar hand van die van Charlotte glijden. Lotte trachtte ten koste van haar vriendinnen de voorrang bij de kapitein te verkrijgen! Ze scheen meer om de kapitein te geven dan om hen: haar heele houding, haar lange zwijgen ook was er alleen maar op gericht om hier indruk te maken, en Nel en Mies steunden haar daar nog in door zoo vol teederheid hun hand op de hare te leggen! 'n Teederheid, die ze met 'n vreemde, opgewonden en vage blik beantwoordde.

Nu keert de hofmeester terug en achter hem aan Gerrit met 'n presenteerblaadje vol glazen en glaasjes. Of de kaptein effe wil komme, vraagt de hofmeester: de stuurman wou 'm graag spreken, maar kon zóó niet goed in de kajuit komen...

„Al begrepen," zegt de kapitein. „De dames excuseeren?"

Ö zeker, de dames excuseeren. En de kapitein staat op en klimt kittiger de kajuittrap op dan men het bij zijn kort en zwaar postuur verwachten zou.

,,'n Eénige man! 'n Echte zeeman!" dwepen de vriendinnen wanneer de glazen zijn rondgegeven en de hofmeester en Gerrit hun hielen weer hebben gelicht. Van tante's gelaat valt geen oordeel te lezen; ze zit statig overeind en lepelt miniatuur hapjes uit haar glaasje advocaat.

„Nog zoo frisch, hè? Hoe oud zou ie zijn? Vast nog geen vijftig. Z'n vrouw, denk ik... drie-en-veertig."

„Waarom juist drie-en-veertig?"

„Nou, zooiets, wil ik maar zeggen. Lot, ik geloof vast, dat 'r ongetrouwde officieren aan boord zijn!"

„Dan zal ik, om jullie te pleizieren, dus wel zoo'n gelukkig zeemanshuwelijk moeten aangaan," zegt Charlotte. Ze zegt het ironisch, boven zulke grapjes staand, - je weet werkelijk opeens niet meer wat je aan Lot hebt.

En de vriendinnen verkoelen steeds meer.

Het geraas van de kranen is verstomd. Wel nog veel

Sluiten