Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met 'n Italiaansch bootje naar Sicilië moeten oversteken; dat was allemaal nog niet zoo gemakkelijk als 't er uitzag. En het zou allen zoo spijten, wanneer de juffrouw nu al zoo vroeg de Medusa vaarwel zei; ze hadden er op gerekend haar uit en thuis te brengen. Moest de juffrouw nu heusch Italië zien? Daar was heusch niet zooveel aan als ze misschien dacht. En om de post hoefde ze zich ook geen zorgen te maken, - die werd overal nagestuurd; dat was toch maar de hoofdzaak.

O nee, om de post was het niet, verzekert Charlotte, die, zonderling ontroerd door zooveel protest, 'n glimlach niet kan terughouden bij de vreeselijke gedachte, dat ze tante's brieven over gebroken soepterrienen en de brieven van de „club" enkele weken te laat ontvangen zal. Nee, om de brieven, - dat was niet erg! Maar...

De meester komt thans met het lokkende uitzicht aandragen, dat de Medusa wel 'n kleine week in Alexandrië zal blijven liggen. Hoe mooi kan ze dan 'n kijkje in Caïro gaan nemen, dat zoo interessant moet zijn!

Strijbos mag er sceptisch bij kijken, - Charlotte ziet hem niet meer. Ze voelt, dat bij de anderen, bij de kapitein, de meester, de tweede stuurman en meneer Dessauvagie werkelijk de wensch leeft, haar aan boord te houden. En iets lokt haar naar het onverwachte, dat niet in haar reisprogramma is opgenomen.

tfc« waar gaat de Medusa dan van Alexandrië heen?" vraagt ze, al half overwonnen en haar overbuurman van nu aan negeerend.

„Dat hooren we daar weer," licht de kapitein haar in. „Ja, met die vrachtschepen, juffrouw... 1"

„En 'n reis zonder surprises is toch óók geen reis, juffrouw Clarenbeek!" merkt Dessauvagie op en ziet haar, 'n weinig geheimzinnig, met schuingehouden hoofd aan.

Beermans haast zich om die opmerking, waaronder men 'n dubbele bedoeling zou kunnen vermoeden, 'n onschuldiger aanzien te geven. „Ja, dat is juist leuk voor u als u tevoren heelemaal niet weet wat u zien zult!" zegt hij.

Charlotte glimlacht. „Zooiets als wanneer men in de stad op goed geluk 'n schouwburg binnenloopt zonder te weten wat er vertoond wordt: Shaw, Shakespeare of SachaGuitryl"

Sluiten