Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lezen. En toen had hij, Strijbos, van de brug weeromgetoeterd: „Juno!" Maar dan op z'n Engelsch uitgesproken, dus: „Joeno!" En toen riepen ze van die torpedojager terug van: „No, damned, you bloody fooi, we don't know!" Want ze hadden verstaan, dat hij: „You know!" getoeterd had en daarom toeterden ze terug van: „No, damned, you bloody rooi, we don't know!"

Ja, maar dat is toch nog niet 't verhaal wat de meester bedoelt.

O, van die Duitsche duikboot bij de Doggersbank dan soms? - Ja, juist, dat!

Nou, dat zat zoo: ze waren met Hemelsvaartsdag uitgevaren door de zoogenaamde vrije vaargeul, waar de mijnen ïiog even goed voor 't opscheppen waren als balletjes gehakt in de soep. En net zaten ze 's morgens gezellig achter 'n paaschbrood met eieren, of daar hoorden ze twee maal achter mekaar schieten. ,Da's nou niks voor Paaschzondag om met kanonnen te gaan schieten', had hij nog gedacht, want 't was juist Paaschzondagmorgen. Gauw naar de brug, en daar had de eerste stuurman (hijzelf was toen pas tweede geworden) de duikboot in de kijker gekregen, die aan 't schieten was. Met t bloote oog zag je nu en dan even 'n glinstering, maar dan weer 'n tijdje niks, want de zee was wat ongemakkelijk Toen kwam 'r 'n vlaggetje omhoog van „Stop; toon je scheepspapieren!" Nou, stoppen wilden we wel; we draaiden meteen stoom af, maar we slingerden nogal en 'n boot strijken lag eigenlijk niet zoo voor de hand, niewaar; t kan goed gaan, maar 't kan ook verkeerd gaan. En daarom seinden we terug van dat we neutraal waren en voor de machten mets aan boord hadden. Maar meteen schoten ze daarginder nog 's; we hoorden zoo'n raar geluid in de midscheeps, en toen we omkeken, hadden we nog maar 'n halve schoorsteen. „De boot strijken!" zei de kapitein en kwam wat uit z n doen, want 't is ook zoo'n raar gezicht: kaptein te wezen over 'n schip met 'n halve pijp. Nou, wie d'r dan t netst meewou in de boot. Tenslotte zat ik 'r aan vastwe waren vijf hens; ook de scheepstimmerman ging mee' want die kon zoo best roeien. En alle paperassen onder t bankje, voor t nat worden, 't Viel nog niks mee om zonder averij van de Juno weg te komen, want dat zul ie nou altiid

Sluiten