Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moedigend geroep van madame Blanche, die hem verzekert dat hij gerust mag komen zooals hij is, want dat er toch' niemand verliefd op hem zal worden. Enkele minuten later keert hij klaarwakker terug, nu met lakschoenen aan het haar voorbeeldig gekamd en in getailleerde colbert.

Zonder zich 'n oogenblik te bedenken begint hij Charlotte het hof te maken. Vol werkelijke deelname, getroffen luistert hij, tezamen met de zinloos-glimlachende, geheel afwezige Turki naar het verhaal van madame Blanche over de toevallige ontmoeting in de trein; hij kijkt er Charlotte in weemoedige vreugde bij aan: het is dus zuiver toeval, dat mademoiseUe hier in dit pension is terechtgekomen, en hoe eindeloos is nu zijn geluk. Ah... het Wispelturige, steeds verrassende leven! „Chadidscha!" Volgt 'n bevel in het Arabisch^ dat madame Blanche levendig toejuicht. Chadidscha verdwijnt in de kamer van signor' Alfredo, keert terug met n mandfleschje Chianti-wijn.

Bravo! Brayo! prijst madame Blanche. Chadidscha moet de gewone tafelwijn nu maar gauw wegdragen en nieuwe glazen brengen voor de zoete, goudige wijn uit Umbrië! En als ze dit gedaan heeft, schenkt signor' Alfredo plechtig uit de flesch Est-est-est-wijn, die hij voor 'n bizondere gelegenheid m z n kamer bewaard heeft; met 'n smeltend-weemoedige glimlach om zijn fijne, vermoeide Uppen schenkt hij in, zeker van de dank, die hij er mee oogst, - en hij is dan ook n beeld van wanhoop wanneer Charlotte weigert.

Nee... dat kan toch geen ernst zijn?! AUes, aUes kan men weigeren, maar geen geïmporteerde, met hooge invoerrechten belaste Est-est-est-Chianti! Madame Blanche is hierin onverbiddelijk dezelfde meening toegedaan; ze neemt zonder er n woord aan te verspülen Charlotte's glas en laat het door de nog maar half getrooste signor' Alfredo vullen. Dit glas prïteS Ieegdnnkcn>en ^n maS M over Chianti mee-

Charlotte, overwonnen, zet het glas aan de Uppen, proeft er voorzichtig van. De wijn is zacht, bijna al te zoet voor tafelwijn, en kat m 't geheel geen wrange smaak na; Charlotte proeft er werkelijk zonnig-Italië uit zooals ze zich dat voorstelt, en ze knikt, dat de wijn heerhjk is

Zie je nu wel? Signor' Alfredo schudt nog het hoofd

Sluiten