Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meeren; je wist, dat je je wasschen moest, wilde je als 'n toonbaar mensch in je omgeving verschijnen; hij, le petit Turc, muüert elke morgen, interesseert zich voor turnen en gymnastiek, bezoekt voetbalwedstrijden en doet 'n weinie aan boksen... 6 „Montre un peu... laat kijkenl" verzoekt madame Blanheeft tevredenheid naar zijn voordracht geluisterd

Onzin. Hoe kan hij dat nu laten kijkenl Als signor' Alfredo nu óók bokste... ? ö

„Merci, mon cher," bedankt signor' Alfredo, die Charlotte met eindelooze zorgen omringt, haar de geringste wensch van de oogen leest en er oogenblikkehjk aan voldoet Zoodra ze haar laatste hapje binnen heeft, beveelt hij Chadidscha gestreng, het bord van mademoiseUe weg te nemen, - Charlotte wordt er nerveus onder.

„Eh bien montre ca...!" zegt madame Blanche en strekt kordaat de korte, bevallige armen voor zich uit. Goed, dat wü le petit Turc wel doen. Chadidscha, opgewonden, snelt naar de keuken om madame Paparigopulos te waarschuwen, dat er wat te zien is. Samen verschijnen ze om de keukendeur, en achter de beide vrouwen rijst 'h lange, wat onbestemde, slordige, verslapen gestalte zonder boord om: meneer Paparigopulos. AUes omdat le petit Turc ca" zal vertoonen. T

De held van het oogenblik staat nu welwülend glimlachend op, veegt zich met zijn servet de handen af, gaat met uitgemeten passen naar 'n eiken kist toe, die in de gang staat en waarschijahjk wat oude kleeren en kranten bergt Deze kist tüt hij aanvankelijk zonder merkbare inspanning op tilt ze dan voor zich uit, de beenen gespreid, rood in 't gelaat, met stijf opgezwoUen, trülende nek. Met 'n zucht moet bii na enkele oogenbhkken de zware kist haastig weer neerzetten. °

Bravo! Bravo! Bravo! Wat 'n kracht! Hij moet in 'n circus optreden!

Dit laatste is als 'n comphment bedoeld, en zoo aanvaardt le petit Turc het dan ook uit de mond van zijn opgetogen gehefde. ' r

Meneer Paparigopulos kent zelf ook 'n toer en onthoudt

Sluiten