Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zorgeloos babbelend over 'n mooie opdracht, die haar vanmorgen met de post uit Barcelona bereikt had, veroorloofde ze zich critiek op Charlotte's jarretelles: véél te saai! Kijk 's, madame Blanche heeft 'r heel andere! Ze zal Charlotte wel 's wijzen waar hier snoeperige jarretelles te koop zijn, — of dacht Charlotte soms, dat de Parijsche magazijnen hier geen filialen hadden? Misschien wel tot in China! Ze moet zich maar 's 'n paar cadeau laten geven! Madame Blanche heeft van le petit Turc... nou ja, dat doet er ook niet toe. Kleed je gauw aan, m'n lieveling, dan drinken we 'n kop koffie en gaan weg, - nu is het buiten nog niet zoo heet!

Terwijl ze in de gang samen 'n kop koffie dronken, op sprong om weg te gaan, kwam le petit Turc plechtig z'n kamer uit, alsof hij vannacht nergens anders geweest was; hij wenschte Charlotte en ook madame Blanche beleefd goeden morgen en dreef de komedie zoover: te vragen hoe de dames geslapen hadden.

„Et vous, m'sieur?" had madame Blanche op haar beurt gevraagd, maar flapte er meteen met 'n dreigende ondertoon uit: „Durf eens te zeggen van niet goed! Vous ne m'allez pas dire que vous avez mal dormi...!"

Daarop kostte het Charlotte toch eerlijke moeite om 'n glimlach terug te houden: de Don Juan had van verbluftheid niet meer geweten wat te zeggen, zette daarom z'n fez op en wilde met hoffelijke groet heengaan. Maar madame Blanche lachte, lachte met heldere stem en zei hem, z'n fez niet soo saai op te zetten. Zoo, 'n heel klein tikje schuin, — dan keken de meisjes naar hem!

Geluk lag in haar oogen. Zal de Siciliaan, zelf vurig van aard, haar daar boven in de hemel de kleine zonden, die nu nog haar geluk uitmaken, niet vergeven? Hijzelf heeft het toch ook goed bij haar gehad, en als men zoo dicht bij God en de Heiligen niet vergevensgezind wordt, - waar dan? Het verdriet van 'n nieuw huwehjk, door de kerk ingezegend en ook geldig voor het hiernamaals, zal ze haar man niet aandoen.

Ja... en nu rijdt madame Blanche met haar jonge vriendin en beschermelinge naar de pyramiden. Op 'n kameel wil ze straks zitten, dat is haar nog nooit overkomen! - Ja,

Sluiten