Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ach, m'n kleintje... 1 Drink 'n kop koffie, hier!

Als ik toch ooit gedacht had, dat je daarom...! Hier, kom in m'n armen en huil bij je ouwe Ahce maar uitl - Quel cochon!

Charlotte kan niet schreien. Ze trilt van de zenuwen, maar kan niet schreien. Ze valt Ahce ook niet in de armen, om troost te zoeken. De ketting moet hij terughebben, z'n brief, alles! Ahce moet het op zijn kamer leggen. Dadehjk, nu, anders vraagt Charlotte madame Paparigopulos of Chadidscha het te doen!

„Alice ... 1" smeekt ze, als deze nog treuzelt.

Ah, zeker! Maar natuurlijk! Waarom zou Ahce dat niet willen doen? Het zijn werkelijk mooie jarretelles, maar Charlotte's eergevoel kan ze meevoelen, al zou ze juist deze dotjes niet graag weer... Zij zou hem z'n dwaasheid ermee laten boeten. Ja, als boete zou zij de jarretelles misschien houden, wanneer ze in Charlotte's geval verkeerde. Maar ze begrijpt ook wel... nu goed, ze gaat al.

Ahce gaat heen. Met de jarretelles, het ambersnoer, de schandbrief. Ze keert nog even terug: de enveloppe hoort er ook bij. Alles weer compleet terug! Maar daarmee is hij er niet van af. Laat dat maar aan Ahce over.

Charlotte zinkt op 'n stoel neer, wacht. Neen, ze wacht niet, ze zit slechts op de stoel, drukt de handen tegen de slapen, waarin het luid schijnt te bonken.

Wie is daar weer? - Ahce.

Ahce sluit omzichtig de deur achter zich, werpt 'n bedroefde, schuldbewuste bhk naar Charlotte, gaat bij baar zitten, neemt baar hand en kust ze. Ja... zoo zijn de mannen. Durven je zoo'n brief te schrijven, haar, Charlotte zoo'n brief te schrijven. Ahce kent ze langer dan vandaag! O, als zij vertellen wilde! Maar ze wil niet, want dat alles is niets voor Charlotte, die zich zoo'n krankzinnig briefje al aantrekt. Nu is alles toch weer goed? De jarretelles, het snoer, de brief, de enveloppe, aües hgt weer op z'n tafel. Onder de brief heeft ze zelfs nog 'n paar woorden geschreven, die hij gerust in z'n zak kan steken. In 't Italiaansch, - dan weet hij van wie 't komt. En daarna heeft ze t papier flink verfrommeld, - dat is duidelijke taal, nietwaar?

Die kleine Chadidscha toch! Die heeft de cadeautjes onder

Sluiten