is toegevoegd aan uw favorieten.

Charlotte's groote reis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thans, om twee uur, zal de ramp geschieden...! Maar het ^ ,toOÖ«^teI^; dl gebeurtenissen volgen vSrCte^ °P,enu ^ »** Van diepere\uTvS SruTllttaleï 1* ^ ^ * 5 VemSmt ** ™ De eerste stuurrnan heeft wacht. Charlotte ziet zijn korte gedrongen gestalte O, aan hem kan men 'n schip wel tcï

XoïïL1?2a? w heimeliik schik hebbeö» ^ 4 mSt

dat Charlotte zeeziek is; misschien hoopt hij er in stilte al op! Ja, - maar in de hut blijft ze nietAJsWj £t mSht denken, vergist hij zich. Ze is niet zooals die Wes?LnSe

nie^a™ V*™ skap te komen- Maar dat lukt

niet gauw. Nu ze wakker is geworden, wil ze in haar evcnwichtsdrang elke beweging van het schip tegengaan: zwadt t naar rechts, dan wentelt zij zich 'n weinig naaf links he

recWnffedJ^ f* Uemt 26 met de handeïaanlS rechtsche bedde-schot vast om niet op de grond te vallen Deze evenwichtsmanpeuvres zijn ver^oeifnd enzinW toen Charlotte shep, is ze immers óók niet uit bed gerold

£e°e°ds MaTr ^ bedien onpasselfjkndd steeds toe. Maar hoe onverstandig het ook zijn mae - ze kan het niet laten; iets in haar verzet zich er tegef .• naar willekeur heen en weer geslingerd te worden. *

Misschien is het haar aard: zich te verzetten. Tegen zichzelf tegen het leven, wanneer dit haar wil mees Wm Alice Sar töd W 6 0 bes<?ermende engel voor haat was

zonde^in^ £l?ël ^ ^ ^OUc schonk

zonder eemg vootbedacht, vroeg als eenig loon ook haar

ë^S8^^ ^ VOOt moest gSrlote

het zichzelf afdwingen; onuitsprekelijk moeikjk viel het

WkSt* tOCh ^ ^ Mce ™'ha£hieW Wie had dit starre verzet, dat geluk zoo vaak in de wee

tegen de dans der golven te willen verzetten! Ze weet zelf

SKSÏSKS^ Men «—

Kon ze nu maar weer slapen. Het is het glas, dat haar wakker houdt. In alle anderf geluiden is Je W maa