Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaar hebben. That's alk De kaptein gaat voor haar al eens de lijst door. Nou, Dirk Westra, - dat is Dirrek-met-dehandjes, - daar maakt ze wel wat van. Gerri7HooTkaas I „Gerrit m z'n roode baadje, maakt soms al teTerat 'n praatje. ' 'n Beetje moraal, - dat onthouden ze lis z?? met Smterklaas te hooren krijgen. Bakker. Da's dé tin^ermÏÏ It ST tó Zr.^? - CharlotTweet^i

kon'» A.'^?- P"kl?P' n'mt: »sJaat de «Pijker op z'n Si» Paft ?°g ï n ^'^ scha^n, hameren

kanl - paf staat de kaptem: hi had niet gedacht dat de juffrouw ze zóó uit de mouw zou schudden

O hoeveel Sinterklaasgedichtjes heeft Charlotte niet voor de kleine peuters in haar klas gemaaktl

Nou, dan hebben we hier Janus Kneppelhout, 't Schele Gevaar. Daar rijmt: „misbaar" op. Wacht, de kaptein weet n mooi rijm: „Al kijkt die Janufnog zoó scheef hh hTeft n leeuwerik in z'n keell" 1

Charlotte moet lachen, - de kaptein ook. Neen dat de arme man scheel kijkt, is erg genoeg voor hem, - daaraan ^ Ch«lotte hem met Sinterklaas niet herinneren Maar op 7a gezang zal zij natuurhjk dichten: het is 't waard P fnT'7,1S,er Hein K<*koek met z'n Scheveningsch petje en zn schedel van gewapend beton. Bertus, lange Bertus tl tld^te de P«seus naar de kelder^eeftï

gezet, - dat mag hij nog wel 's 'n keertje hooren en wat nZf hS ^ > 2e/^en? Hobbie^donk^

snteert!'" Ve™*«, die dag en nacht de machine

aafMcht n^fl*^ ^ * Gn daarna ^ Chariotte snellS ^ DI- nJmwo°fd«> zouden haar nog

Sid Ceïï^ CIl' lnd,enJ2e' ™°* «ch uit turend, nief atgeleid werd door het steeds wisselend schouwspel van lucht-water, water-lucht, - al naar gelang de Medusa naï

Wet0 door deT^kb00rd, Tf£lt' ^schen ïat^ Kaptein door de hofmeester de kist voor de manschappen

rneteZTX^^^^ Charlotte WecteereZ Büna

mete dan rooken, 'n Paar pi pen, kromme en rechte, sigarettenkokers met 'n keve uffrouw en 'n paardekop er on"S2

Sluiten