Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet en ziet hem voor 't eerst, zwijgend en verlegen, in de kajuit verschijnen) krijgen beiden 'n Engelsen zakwoordenboekje, wat overal te pas komt. De pakjes voor de derde stuurman en de derde machinist blijven gesloten voor hen bewaard, - die loopen nu wacht.

De kaptein is weer tevreden over de zorgzame keuze der geschenkjes; z'n oogen lachen, ook 'n beetje van trots. ,,'t Is of m'n vrouw d'r zelf bij zitl" zegt hij 'n paar maal. „Vooral omdat de juffrouw de gedichtjes nou ook noe voorleest!" 6

Ja, de kapteinsvrouw heeft 't klaar gespeeld, nu, op Sinterklaasavond bij haar man te zijn. De inhoud v«i haar versjes, de cadeautjes zelf bewijzen hoezeer haar gedachten ach bezig houden met het schip en z'n bemanning. Charlotte schaamt zich 'n beetje, de plaats in te nemen van haar die er zooveel recht op heeft: thans in de kajuit te zijn. Besteelt ze haar niet? Zonder haar verlof deelt Charlotte door n aardige voordracht thans in de eer van deze aardige gedichtjes, waarin hartekjkheid goed maakt wat onbeholpenheid in de vorm mocht bederven.

Hoe prettig-argeloos is de stemming. Charlotte heeft het gedichtje voor Dessauvagie onbevangen voorgelezen, de passage over zijn loszinnigheid ernstig, vriendekjk onderstrepend, en hij heeft gecharmeerd gegkmlacht, - voor het eerst weer. Meneer Strijbos heeft nog geen hatekjk woord toten vanen. En nu komt de kaptein met de mededeeling, dat Sinterklaas hog één pakje heeft gebracht, en daar staat op: beek1" passagleres van de Medusa, mejuffrouw C. Claren,,'t Is toch niet waar?!"

Jazeker, het is waar. Sinterklaas zegt er haar hartekjk dank voor dat zij in deze voor hem zoo drukke tijd z'n taak op de Medusa heeft wiken waarnemen. En hier is het pakje.

De Akropoks-m-zakformaat. Als Charlotte op raad van de kaptein het dak van het Parthenon wegschuift, blijkt zich daaronder 'n inktpotje te bevinden. De Propyleeën zijn 'n weinig uitgehold van boven, zoodat men er de penhouder

Xjan, *g£Cn' ^ er aDart bii is en bekroond wordt door 1 hidias Athena Promachos. Ook van het Nike-tempeltje en van het Erechtheion bkjkt ket dak verschuifbaar: het eerste

Sluiten