is toegevoegd aan uw favorieten.

Charlotte's groote reis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat geen wijsje is, begeeft hij zich met veerende schreden naar zijn hut om op z'n eentje even te bekomen.

In de kajuit zweert Charlotte op dit oogenbhk bij hoog en laag, dat het haar ernst is geweest met dat postzegelalbum. Ze heeft nog nooit 'n echte verzameling gezien, en waar ze nu hier aan boord toevallig op 'n philatelist gestooten is...

Niemand gelooft het. Ze zien er 'n nieuwe poging harerzijds in om haar vijand te ontwapenen, - 'n poging, die zeker succes zal hebben. Beermans ergert zich en vindt, dat die dwarsdrijver zooveel tegemoetkomendheid met verdiend heeft 1

Eén glimlacht er. Dat Strijbos tot over z'n ooren op Charlotte verliefd zou worden, staat voor Dessauvagie al dagen lang vast. Even zeker weet hij, dat Charlotte haar aanbidder zal afwijzen. Dat ze hem nu zoo belangstellend naar z'n postzegelalbum vraagt, heeft geen ander doel dan het vuurtje nog wat aan te stoken, - dat 't flink sissen zal wanneer er straks 'n emmer ijskoud water over wordt uitgekeerd.

Vrouwen zijn wraakzuchtig...

In dit speciale geval vergist Dessauvagie zich: het is geen wraaklust, maar veeleer 'n plotseling opkomend medelijden geweest, dat Charlotte er toe gebracht heeft, de stuurman aan te spreken en naar zijn postzegelalbum te vragen. Hoe hij er ineens van opfleurde! .

Sinds vanmiddag gelooft ook zij het: hij is verliefd op haar, - al weet hij dat waarschijnHjk zelf nog met. Ze kan er geen bewijs van aanvoeren; het is ook bijna onaannemelijk aeker, maar haar gevoel kan haar niet zóó bedriegen: ze heeft hier aan boord 'n nieuwe, ernstige minnaar gevonden, 'n Minnaar, die zelfs niet zoo héél veel afwijkt van Ahce s strenge voorschriften! Een, die van trouwen zal spreken en nooit naar bloemrijke woorden zal zoeken om er zijn gevoelens mee uit te drukken. Sterk, mardijk, gezond, zonder twijfel geschikt om er met wat beleid 'n voorbeeldig huisvader van te maken. Naar haar schatting acht of tien jaar ouder dan zij, rijp, met beide beenen in 't leven staande. Het éénigi wat misschien op hem aan te merken zou zijn: hij heeft geen jeugdzonden te biechten. En juist daarop heelt Alice nog wel zoo aangedrongen. Jammer! In s hemels-