Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de wereld."

En zoo werkte, werkte hij maar 't werd een vreugdeloos bestaan, een donker wroeten naar meer, zonder dat het hem bevredigde.

Hetty was naar haar grootmoeder gegaan, die wat hulpbehoevend werd, hadden ze hem verteld.

Als ze thuis kwam, zag hij haar een enkele maal toevallig op straat en voelde hoe hij naar haar verlangde en hoe al het geld in de wereld niets meer voor hem beteekende nu hij haar kwijt was. Op een avond zat hij op zijn eenzame kamer en had geen lust naar de sociëteit te gaan of naar zijn oom of een van de andere bevriende families.

Hij dacht aan Hetty en aan den onzaligen twist waardoor hij haar had verloren. Ze was zoo lief en zoo goed! Ze was als een open bloesem als ze lachte. Er was vroeger toch nooit iets tusschen hen geweest! nu ja, een klein geharrewar af en toe, omdat hij nooit kon nalaten den draak te steken met al dat zielige Christelijke ee-

Sluiten