Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kende, die de allerschoonste was onder de menschen. Dat was geen kleinigheid! Zoo uiterlijk zou je heelemaal niet gezegd hebden dat Christus de allerschoonste was. Maar het straalde van binnen naar buiten uit en dat zag Johannes. Later heeft hij wel even getwijfeld toen hij in de gevangenis was, dat was heel begrijpelijk, maar Christus zond hem een boodschap in de gevangenis, dat hij zijn vertrouwen in hem niet moest verliezen. En dat heeft hij ook niet meer gedaan, hij heeft zich rustig laten dooden, want de allerschoonste was er en dat was voor de wereld genoeg. „Dan ben ik toch maar blij, dat ik Johannes den Dooper nam; maar begrijpt U nu Grootmoeke, dat ik het niet verdragen kon als Henk met dat alles spotte? Het was net of hij met U spotte." „Sst... sst..." zei Grootmoeke... en een poosje later... „zoo is het dus gebeurd!" Hetty barstte in tranen uit. Grootmoeder liet haar maar rustig uitschreien, toen zei ze: „En nu kun je hem toch niet vergeten en je kunt ook niet naar

Sluiten