Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem toegaan omdat je 't zelf uitgemaakt hebt."

Ja, zoo was hetl zoo was het precies!

Daar zat Grootmoeke nu!

Hoe moet je zoo'n arm menschenkind

troosten! Je kunt eigenlijk niet troosten,

want dan zou je 't verdriet moeten weg

nemen...

Ze zat lang in gedachten, zoo lang tot Hetty uitgeschreid raakte en met haar ellebogen op tafel haar zakdoekje zat te verfrommelen. Grootmoeder zei eerst nog niets. Eindelijk... Je hebt me nog lang niet alles verteld! van de andere boogvensters. Was Mijnheer van Selm ook niet bij jullie? Ik heb hem heel goed gekend toen Grootvader nog leefde; die twee waren vrienden."

> Ja» o ja," zei het meisje plotseling oplevend, „het kwam ook door Mijnheer van Selm.

Er was een Christus-figuur in een van de vensters maar niemand koos Hem. En dat zei Mijnheer van Selm: „Hoe komt het, dat niemand Hem heeft gekozen, hij de

Sluiten