Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„...ze waren zoo enkele dagen in Bethlehem geweest en daar opeens, in een nacht, riep de Heere God zelf het kindje wakker. Het was groot en sterk genoeg, 't bewoog zich en kwam naar buiten in 't licht en Maria nam het gauw in haar armen en wikkelde het in doeken, zooals ze daar in dat land altijd deden, 't Was precies zoo'n lief klein kindje als rnijn kindertjes ook zijn geweest."

En plotseling overglanst haar weer een diep gevoel van vreugde, alsof zij zelve Maria was, overschaduwd door des Allerhoogsten kracht. Ze moet haar handen leggen op de hoofdjes van de Ueinsten, ze voelt geen vermoeidheid meer, terwijl ze verder verhaalt hoe Jozef in een etenskrib een bedje maakte voor hun kindje. Het was stralend mooi, alsof het zoo rechtstreeks uit den hemel was gekomen. Dat was een wonderlijke nacht 1 De heele stad sliep natuurlijk. Misschien raakte er hier of daar wel even een klein kindje wakker, maar 't sliep toch dadelijk weer in, als zijn moeder het maar

Sluiten