Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den uitgever van dit boek is mede verschenen:

WILMA OPSTANDING

Het „Algemeen Handelsblad" schreef van dit boek o.a.:

een roman, die van een oprechte zachte en fijne innigheid doordrongen is, welke niet nalaat indruk te maken.

,JDe Zaaier" zegt: , Ttrilma

Een buitengewoon fijne roman." En even verder: „Wuma teeSnt^ns loo fijn, wek een invloed er van het echte geestelijke leven uitgaat.'

Ook .J>e Graafschapper" is vol bewondering: 3* nieuwe boek vaTwilmai, diep en ernsag. Eenwerkdat we moeten lezen en herlezen, zullen de schoonheden en de diepe zin tot den lezer doordringen.

En De School met den Bijbel" schrijft:

m'dit werk is een geestebjk peil, dat boven het leven van alle '<£ smt! « is een s?mkrack die wem ons leven met spoedig aSrven, omdat we „kleingeloovig" zijn en we ons veihger vodeTin een ons bekende werkelijkheid. ADes of mets- zóó üat Wilma het ons zien."

Het Utrechtsch Predikbeurtenblad brengt Wilma voor dit boek zij in „Opstanding" een werk uit één stuk heeft gegeven.

Sluiten