is toegevoegd aan uw favorieten.

Het wetgevend orgaan van Curaçao

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET WETGEVEND ORGAAN VAN CURAgAO

SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID BEZIEN IN HET KADER VAN DE NEDERLANDSCHE KOLONIALE POLITIEK

PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE RECHTSGELEERDHEID AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS Dr W. P. C. ZEEMAN, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE VOOR DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID TE VERDEDIGEN OP DINSDAG 3 DECEMBER 1935, DES NAMIDDAGS TE 41/* UUR DOOR

MOISES FRUMENCIO DA COSTA GOMEZ

GEBOREN TE CURAgAO

H. J. PARIS AMSTERDAM - MCMXXXV