is toegevoegd aan je favorieten.

Dualistische economie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

859

DUALISTISCHE ECONOMIE

rede

GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN GEWOON HOOGLEERAAR IN DE TROPISCH KOLONIALE STAATHUISHOUDKUNDE AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE LEIDEN OP 15 JANUARI 1930

DOOR

Dr.'j; h. boi-ke

B 11

LEIDEN - S. C. VAN DOESBURGH - 1930