is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke schrijvers van dezen tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1928 D. Wouters en W. G. van de Hulst: „Karakter—Kennis—Kunst";K.KK.serie (groote mannen); Lager Onderwijs 4 deeltjes en Voortgezet Onderwijs 4 deeltjes. .

Voor het Nederlandsche Bijbelgenootschap. (Jeugd commissie uitdeeling). Niet in den handel.

1917 „Maarten Luther" (herdrukt 1927).

1918 „De Wondere Plant".

1929 „Als je goed luistert —"

Aanteekening:

Verspreide bijdragen in: „Ons Thuis", „Vrij en Blij", «Jeugd", „Voor 'tjonge Volkje", „Bgbelsche Almanak", idem in de schoolleesboeken „In en om de School", „Bloei", „Nederlandsen Leesboek" e.a.

Zie voorts „Maandblad voor Letterkunde" uitg. Ned. Jongel. Verbond, o. a.: „Brieven over Kunst" 1912.

Voorts novellen in: „Het Christelijk Schoolblad", „Christelijk Paedagogisch Tijdschrift", „Op den Uitkijk", „Kerstboek", „Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur".

Door de Nederl. Zondagsschoolvereeniging werden bekroond-: „Van een klem Meisje en een groote Klok". „Om twee Schitteroogjes". „Ouwe Bram".

Van „Peerke en rijn Kameraden", en „Ouwe Bram", verscheen een Duitsche vertaling. . _

Van „Peerke" is een vertaling in 'tFransch en van Jaap Holm" een in Esperanto in voorbereiding.

Van de meeste rijner kinderboeken verscheen een speciale school-uitgave.

Eenige bizonderheden van enkele oplagen: Van de serie „Voor onze kleinen" werden nu reeds ongeveer 300.000 exemplaren verspreid, terwijl van „Maarten Luther" de oplage 380.000 exemplaren bedroeg.