Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Let, Heer der legerscharen, let.

Op mijn ootmoedig smeekgebed.

Ai, laat mij niet van druk verkwijnen.

Leen mij een toegenegen oor,

O Jakobs God, geef mij gehoor.

Want, zoo mogen zij in hun smeeking pleiten,

Want God de Heer, zoo goed, zoo mild. Is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en eere geven. Hij zal hun 't goede niet in nood Onthouden, zelfs niet In den dood, Die in oprechtheid voor Hem leven, Welzalig, Heer, die op U bouwt En zich geheel aan U vertrouwt

Psalm 84 : 4, 6.

II. De hemelvaart van Jezus Christus is de overgang van de aarde naar den hemel en sluit het tijdperk van Zijn werk op deze aarde af.

Maar deze hemelvaart is tevens de overgang van de aarde naar den hemel en opent de bedeeling van Christus' arbeid hierboven, waar Hij toepast en uitdeelt hetgeen Hij hier op aarde verworven heett

Want wanneer onze Middelaar door den Vader in Zijn heilig pakte te opgenomen, houdt Hij niet op met werken en is Zijn verlossingstaak niet ten einde. Hij zet Zijn arbeid voort, want immers, wat hier op aarde tot stand kwam is slechts het begin. Al wat Jezus begonnen is beide te doen en te leeren, en dit begin op de aarde houdt in de voortzetting van Zijn arbeid in den hemel en de volmaking van Zijn verzoening tot het einde, waarin God altes zal zijn in allen. Onze Borg is juist daarom ten hemel gevaren, opdat Hij alles wat Hij hier op aarde begon tot de voleinding zou voeren, en Hij is in den hemel nog steeds de Christus, de Gezalfde des Vaders, Die Zijn ambt daar in hemelsche heerlijkheid vervult Hij is ook nu de Profeet, Die ons in Zijn evangelie den raad des Vaders verkondigt Hij is ook daar de Priester, Die in het hemelsche heiligdom voor ons bidt en van uit dien tempel ons zegent Hij is nog steeds de Koning, Die ons regeert en voor ons den strijd voert, en de volbrachte arbeid der verwerving hier zet zich voort in het hemelsch werk van de toepassing des heils, waarmede Jezus bezig is van dag tot dag. Gij, o Heiland, Die ten hemel zijt opgevaren, hebt gaven genomen om uit te deelen, onder de menschenkinderen, ja ook de wederhoorigen om bij U te wonen.

Die voortzetting van Jezus' arbeid maakt den hemelvaartsdag tot hemelvaartsfeest Anders zou Zijn heengaan waarlijk voor geen feest plaats bieden.

Sluiten