Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALMUS CXXXIX. PSALM CXXXIX.

Gebed om hulp in nood.

God moge den zanger bevrijden van de boozen (v. 2), die door hunne plannen (v 3), gesprekken fv. 4) en aanslagen zijnen ondergang beoogen (v. 5—b). Steeds vertrouwt hij op God fv. 7—9), die den boozen vergelding zal schenken fv. 10 12), maar de vromen zal helpen en zegenen (v. IJ—14).

1. In finem, Psalmus David.

2. Eripe me Domine ab nomina malo: a viro iniquo eripe me.

3. Qui cogitaverunt iniquitates in corde: tota die constituebant prmlia.

4. Acuerunt linguas suas sicut serpentis: * enenum aspidum sub labiis eorum. Supra V 11; Rom. III 13.

5. Custodi me Domine de manu peccatoris: et ab hominibus iniquis eripe me.

Qui cogitaverunt supplantare gressus meos:

6. Absconderunt superbi laqueum mihi: Supra CXVIII110.

Et f unes extenderunt in laqueum: juxta iter scandalum posuerunt mihi.

7. Dixi Domino: Deus meus es tu: exaudi Domine vocem deprecationis meae.

8. Domine, Domine virtus salutis meas: obumbrasti super caput meum in die belli:

9. Ne tradas me Domine a desi-

1. Tot het einde. Een Psalm van David1).

2. Bevrijd mij, Heer, van den boozen mensch; van den ongerechten man bevrijd mij2),

3. die op ongerechtigheden zinnen in het hart, vijandelijkheden stichten den geheelen dag8).

4. Zij scherpen hunne tongen als die van eene slang; addergif is. onder hunne lippen4).

5. Bewaar mq, o Heer, voor de hand des zondaars, en bevrijd mij van de ongerechte menschen,

die er op zinnén mijne schreden te doen struikelen5).

6. Trotschaards legden mij heimelijk eenen strik

en spanden koorden tot een net uit; zij plaatsten langs den weg een struikelblok voor mij.

7. Dx zeide tot den Heer: Mijn God zijt Gij! Verhoor, o Heer, de stem van mijne smeeking.

! 8. Heer, o Heer, de sterkte van mijn heil! Gq overschaduwt mijn hoofd ten dage van den strijd6). 9. Geef mij niet, o Heer, tegen

i» 7iP Ps IV noot 1. Inhoud en i zigd, daar in v. 3 het meervoud staat.

in het bijzonder Doëg; misschien echter had, in zqnen strijd tegen Goliath en is de uitdrukking verzamelend gebe- de Philistijnen.

Sluiten