Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

32. Sapientia absconsa et thesaurus invisus: quae utilitas in utris-

que

? Infra XLI17.

33. Melior est qui ceiat ïnsipienuam suam, quam homo qui abscondit sapientiam suam.

32. Verborgen wijsheid en een onzichtbare schat — waartoe dienen beide15)?

33. Beter is wie zijne dwaasheid inhoudt dan de mensch, die zijne wijsheid verbergt26).

CAPUT XXI.

HOOFDSTUK XXI.

vi„*ht de zonde (v 1—5), inzonderheid trats en hoogmoed (v. 6-11). Het verschil tusschen unjzen en dwazen in het luister^ naar ^ecMwijnngm in ware kennis en bescheidenheid (v. 12—dl).

1. Mijn zoon, hebt gi] gezonaiga, besta het niet andermaal, maar bid ook voor uwe vroegere zonden, opdat zij u worden kwijtgescholden1).

2. Als voor eene slang vlucht voor de zonden; want zoo gij er op toegaat, zullen zij u vastgrijpen2).

3. Tanden van leeuwen zijn hare tanden, dood brengend aan de zielen der menschen.

4. Als een dubbelsnijdend zwaard is elke ongerechtigheid; de wonde, welke het slaat, is niet te genezen*).

5. Schimptaal en gewelddadigheden

richten te gronae ueu xij».uu..., ^ een huis, dat bovenmate rijk is, wordt te gronde gericht door hoovaardij ; ] zoo zal des hoovaardigen rijkdom te gronde gaan*).

1 Fili peccasti? non adjicias iterum: sed et de pristinis deprecare ut tibi dimittantur.

2 Quasi a facie colubri fuge peccata: et si accesseris ad illa, suscipient te. .

3. Dentes leonis, dentes ejus, ïnterficientes animas hominum.

4 Quasi romphaa bis acuta omnis iniquitas, plagaa illius non est sa-

nitas. .

5 Objurgatio et injurise annullab'unt substantiam: et domus quas nimis locuples est, annullabitur superbia: sic substantia superbi eradicabitur.

mond», wat bezwaarlijk anders kan worden verstaan dan in den zin door onze vertaling uitgedrukt. Naar Gr. luidt v. 31 ö el als een muilkorf (hos phimos en siomati) keeren zij (de gasteeschenken en gaven) verwijüngen af». Aan vhimos beantwoordde in Hebr. ver moedelijk een zelfstandig naamwoord van dei stam *atab (diehtmaken, sluiten), dat door gr. verkeerdelijk werd gelézen als «mlêm» (stom).

Wijsheid, waarvan men geen gebruik maakt, is even onnut als een in de aarde verborgen schat.

") Omdat een dwaas door zijne taal meer kwaad sticht dan een wijze door de zijne goed.

')

Eene dringende waarschuwing om

de zonde te vluchten onderbreekt (v. 1—111 de vergelijking tusschen wijzen en dwazen. Vooreerst stelt een drievoudige vergelijking het verderf in het licht, dat de zonde onder de zielen aanricht.^ ^„ ^ bijten*- De Latijnsche vertaler las dexetai vooi■ «dexetai». s) Te weten door menschelijlee art-

B**\ Voor obiurgatio lezen oude handschriften «cataplectatio», latiniseering van Gr. kataplêgmos, d. L schrikaan-

iasing. ivaar uei avuip.»»-—soorspronkelijk verklarende glosse van cataplectatio, maar verdrong dit op den duur Voor injuriae heeft Gr. «hybris», dT overmoedigheid. Na in het algemeen de rampzalige gevolgen der zonde

Sluiten