Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20. In tempore illo, quo adducam vos: et in tempore, quo congregabo vos: dabo enim vos in nomen, et in laudem omnibus populis terraj, cum convertero captivitatem vestram coram oculis vestris, dicit Dominus.

20. te dien tijde dat Ik u herwaarts zal voeren, en ten tijde dat ik u verzamelen zal; want Ik zal u maken tot roem en tot lof voor alle volken der aarde, wanneer Dc uwe gevangenschap zal hebben afgewend voor uwe oogen, zegt de Heer1*).

18) Het kreupele enz. Zie Mich. I? 6. De terugvoering van het onder alle volken verstrooide Israël zal het volk Gods beroemd maken onder de heide¬

nen, hun den God van Israël doen kennen en op die wijze het algemeene Rijk van den Messias voorbereiden.

Sluiten