Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en inhoud dier geschriften, vooral van de Evangeliën, in niet geringe mate bevestigd.

En daar die schrijvers Apostelen waren of zooals Marcus en Lucas gezellen der Apostelen, waren zij ofwel onmiddellijke getuigen geweest van de dingen, waarover zij schreven of hadden althans hun gegevens uit de eerste hand. Bijgevolg moet men aannemen, dat zij goed op de hoogte waren van hetgeen zij neerschreven. Even zeker echter kan men ervan zijn, dat zij hetgeen zij wisten, ook getrouw en eerlijk hebben weergegeven. Want zij waren geen mannen van leugentaal of huiche* larij of fantastische droomerijen. Daar is hun taal te sober voor en te ronduit, zonder verzwijgen van eigen fouten en tekortkomingen. Teveel ook hebben zij ge* werkt en gezwoegd, te veel verduurd en verdragen, te standvastig volgehouden ten einde toe, dan dat zulk een smaad op hen zou moeten vallen. Trouwens zakelijk is de inhoud in het bijzonder der vier Evangeliën dezelfde, een resultaat dat gezien de overeenkomst en het verschil van vorm en opzet dier geschriften kwalijk langs slink* sche wegen is te bereiken.

Vluchtig zijn deze opmerkingen en kort, te kort eigen* lijk voor een kwestie of juister gezegd complex van kwesties, waarover zooveel geschreven is. Toch zijn ze, meenen wij, voldoende om zich van de betrouwbaarheid der christelijke berichtgeving over Jesus, in het bijzon* der der Evangeliën, te kunnen overtuigen.

Wat echter is de inhoud dier berichtgeving? Wie en wat is Jesus volgens de Evangeliën? Hij is een mensch.

Lees de Evangeliën en overtuig u. Hij wordt geboren,

Sluiten