Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorstellen, dat menigeen, die zich bepaalt tot een op* pervlakkige kennismaking met deze of gene theorie, er mee tevreden is en zich kan inbeelden daarin de oplos* sing der kwestie voor zich te hebben. Maar laat hij eens de stevige schouders van een gezond kritische beoordee* ling er tegen zetten, dan zal hij weldra door het geweldig gekraak, dat duidt op een ineenstorting, opgeschrikt worden. Dan zal het hem duidelijk worden, hoe die theorieën bijna uitsluitend zijn opgebouwd uit gissingen en veronderstellingen, hoe de eene gissing weer als fundament dient voor een heele reeks andere, hoe men mogelijkheden veronderstelt, die anders altijd als on* mogelijkheden zouden worden afgewezen en hoe ten* slotte die theorieën altijd voor belangrijke elementen toch nog geen verklaring geven.

Bemerkt men dat dan niet in die kringen, waarin zulke theorieën worden voorgestaan? Toch wel, en in het af* breken van eikaars theorieën toont men zich daar meer* malen ware meesters. Maar als zij de theorieën van anderen als waardeloos verwerpen, dan hebben zij daar* mede voor zich de kwestie nog niet opgelost, dan hebben zij nog niet verklaard, hoe de Christenen gekomen zijn tot die geloofsovertuiging omtrent Jesus, die wij in de Evangeliën vinden opgeteekend. En aangezien ook zij de historische werkelijkheid van de Jesusfiguur der Evangeliën niet willen aannemen, als zijnde onvereenig* baar met de moderne wetenschappelijke wereldbeschou* wing, zien ook zij zich op hun beurt gedwongen, zonder een beroep te doen op de historische werkelijkheid, toch een verklaring te geven van dien wondervollen Jesus der Evangeliën. En het resultaat is: weer een nieuwe of ge* wijzigde theorie met nieuwe gissingen en nieuwe ver*

Sluiten