Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat Christus nu eenmaal oordeelt, dat het voor hem een geringere eer zou wezen, als hij alléén geëerd werd in zich zeiven, en een rijker en overvloediger eere ge* huldigd te worden èn in zich zeiven èn in zijne dienaren.

Christus onze eenige middelaar! Christus de bron van alles wat we zijn en wat we hebben in de orde der genade!

Katholieke Lezers. We gelooven in den Christus en we roemen in hem. Dat is goed en heerlijk. Maar laten we vooral niet vergeten, adt het rijk Gods niet in woor* den moet zijn, maar in daden! Dat we eerst dan prak* tisch gelooven in den Christus, als we ook ons best doen om zijne geboden te onderhouden; dat we eerst dan vruchtbaar roemen in den Christus, als onze daden en ons leven hem roemen. Immers eerst dan zijn we in werkelijkheid en in den vollen zin des woords hem dankbaar, dat „hij zich zeiven gegeven heeft tot een losprijs voor allen".

Dr. G. v. NOORT.

Sluiten