Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God gij zult geen andere goden voor mijn oogen heb* ben" ffiEt enkel om wille der opteekening, maar- óók Tzich Gods woord. Zooals een niet-geinspireerd schry ver de woorden en meeningen van anderen kan aan, ïïïen schriftelijke of mondelinge overleveringen kan oveSemei zolder dat hij deze goedkeurt <**™*j£ ook d; gewijde schrijver en met hem God zelve. SS is bijv heTgeval met den brief van de Joden in Pa estina aan de Joden in Egypte, die de schrijver van he 2de boek der Machabeën opneemt1), maar waarvan hu den inhoud daarom niet voor zijn rekening neemt

bedachten en gevoelens, zonder deze goed te keuren, zofkon oók God bewerken, dat de gewijde schrijver neerschreef wat hij als mensch en niet als geïnspireerd Xiiverdacht en voelde. Wanneer bijv. Paulus in den eerSbrtfaan Timotheus') zegt, dat hij de groo ste

dat door God volstrekt niet bevestigd wordt. Als zijnde in zich het woord van God moet men be-

SCï0Tllens wat in de H. Schrift aangehaald wordt als gesproken door God, door Christus, door de.engelenen Lor de menschen, die als gezanten van God of onder

ml V^fwa7de7-vde schrijver als zoodanig werke* lijk leetenTevTslgt. Alles '^Z^tuTC reerd schrijver bevestigt, wordt door God zeiven

V6f gWanneer in de H. Schrift woorden van gewone mlnsZnborden aangehaald, dan zijn deze te beschou.

i) 1:1—2, 19. 2) 1:15.

Sluiten