Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachtens zijn zaligmakend lijden. De Kerk mag het levensbrood vermenigvuldigen, dat van de hemel is ge* daald in Christus' wezen. De Kerk is van de Heilige Geest vervuld, die ons door Christus gezonden werd.

Buitenstaanders verbazen zich, waarom de eredienst in de Moederkerk zo'n ruime plaats inneemt. Het ant* woord is gewoon, dat deze eredienst zich innig schikt om het tabernakel, waar, oneindig meer dan preken, het goddelik Woord zelfstandig leeft. De ceremonies, die op het eerste gezicht uiterlik aandoen, stemmen de ziel tot aanbidding van de Allerhoogste; en heel het ritueel is een doorlopende samenspraak van de Kerk met haar hemelse Bruidegom. De Sacramenten kunnen niet anders dan het brandpunt vormen, want ze delen zijn heiligmakende genade mee; en vormt de Mis tenslotte het hart van de Kerk, het is eenvoudig als het levend Offer van de Godmens in persoon

De macht van het KathoUcisme verwerkelikt de rechtsmacht van Gods Zoon. Niets kan de Kerk zonder Hem, die nu eenmaal door de Kerk wil werken. Het is geen aanmatiging dit te geloven, het zou integendeel aanmatiging zijn dit te verwerpen, nadat het ons uit* drukkelik te kennen gegeven werd. Wat de Heiland aan zijn apostelen overdroeg, is ons tastbaarder en meteen onschatbaarder dan elke erfenis. Geen volk kan de grondwet uit de handen van zijn vorst met zo'n wettig vertrouwen aanvaarden als wij de regeling van de Kerk uit Christus' gezegende handen. Ongehoorzaamheid aan de Kerk betekent opstand tegen God, zolang de woor* den van de Heiland gelden: „Wie u hoort, hoort mi;' wie u versmaadt, versmaadt mij".

Sluiten