Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

selik, ja volmenselik en almenselik is de Godmens, in wie de mensheid zijn hoogste vertegenwoordiger vindt, omdat Hij bovenmenselik is. Alleen door wezenlik en werkelik mens te zijn, komt Gods Zoon ons, arme men* senkinderen, bevrijden met zijn lijden en zijn dood. De Kerk verloochent dan ook op haar beurt niets men* seliks, houdt daarentegen de wilsvrijheid en de ver* mogens van de rede zó hoog, dat iemand, die een van deze kostbare gegevens vêracht, niet meer rechtzinnig genoemd wordt. De Katholiek mag intussen geen kerkelike leer met schoolse meningen, geen Sacramenten met biezondere devoties, geen hiërarchie met een per* soonlik charisma verwarren. Menselik zijn allerlei vor* men in de theologiese, de liturgiese en de juridiese ver* schijning van de KerkAlleen raken zulke elementen soms met zoveel tere vezels aan het goddelik gehalte vast, dat geen geweld ze daar plotseling van zou kunnen lostrekken. Wie zal een roos willekeurig blad voor blad afplukken, om de essentie van de roos over te houden? Hoe vervallen een lichaam, waarin de ziel tegenwoordig is, ook mag zijn, het blijft een tempel van de Heilige Geest. Zeker kan het zover komen, dat dergelike vor* men op den duur het wezen overwoekeren. Vandaar heeft het concilie van Trente er geducht het mes in gezet, zonder zich door poëzie of welke gevoeligheid ook te laten weerhouden. Maar dit beslissend snoeien is ten* slotte aan de Kerk alleen gegeven, die zo'n levens* gevaarlike operatie tegenover zich zelf even voorzichtig als oprecht weet te volbrengen. Het groeiproces in het Katholicisme wordt dubbel merkwaardig, omdat de kern bij uitbreiding niet minder dan bij inkrimping van be* paalde organen onaantastbaar blijft. Er is stellig geen

Sluiten