Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENDE HOOFDSTUK.

CHRISTUS EUCHARISTICUS.

HET HOOGTEPUNT VAN ONZEN EEREDIENST.

Ja, dat had ik op me genomen te bewijzen voor onzen tijd; maar het Nederlandsche karakter is vooral ge* trouw, en, ik zou er willen bijvoegen: de Christus Eucharisticus heeft ons Katholieke Noord* en Zuid* Nederlanders, sinds eeuwen bijzonder na aan het hart gelegen; misschien, dat wij daaraan zelfs het behoud van ons Nederlandsen Evangelisch Katholiek geloof te danken hebben. En daarom is onze tegenwoordige Eucharistische devotie nog juist dezelfde als die van vroeger eeuwen.

Kwam toch niet van de Luiksche Juliana van Kor* neliënberg en de Zuid*Limburgsche kluizenares Eva, de bede tot den Oud*Luikschen Aartsdiaken, toen Paus van Rome, Eugenius, om de instelling van het H. Sacraments* feest? En dankt de H. Kerk dus niet zijdelings aan ons vaderland het heele Sacramentsofficie van Thomas van Aquino, en de heele nieuwe daaruit opgebloeide Sacra* mentsdevotie, met hare tabernakels, cibories en mon* stransen, Sacramentsloven en Sacramentsprocessies?

Was het niet onze Chrétien de Troyes, de officieele dichter van het verfranschte Vlaamsche hof, die de Graalsage omdichtte tot één mondiale Sacraments* hymne; door al de nationale Middeleeuwsche culturen een voor een hervat en bijgewerkt en omgedicht met steeds bloeiende godsvrucht? onze Graall

En zijn niet de grootste meesterstukken onzer Zuid* en Noord*Nederlandsche schilderschool: het Lam*

14* De Moederkerk.

Sluiten