Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bldz.

WOORD TER INLEIDING. — J. Hoogveld .... 5

EERSTE HOOFDSTUK. God bestaat en alle menschen moe*

ten Hem dienen. — G. Kreling O.P 9

TWEEDE HOOFDSTUK. Jezus van Nazareth. — Dr. N. San*

ders O.F.M 35

DERDE HOOFDSTUK. Christus onze eenige Middelaar. —

Dr. G. van Noort 63»

VIERDE HOOFDSTUK. Christus en de Kerk. — Dr. Alphons

Mulders 79

VIJFDE HOOFDSTUK. De Katholieke Kerk Christus' Kerk.

— H. Th. Mets 102

ZESDE HOOFDSTUK. De Leerares der waarheid. — Mag.

Dr. Fr. Feron 127

ZEVENDE HOOFDSTUK. De bronnen der Kerkleer. — Dr.

Jos. Keulers 163

ACHTSTE HOOFDSTUK. Goddelik en menselik. — Gerard

Brom 199

NEGENDE HOOFDSTUK. Christus Eucharisticus. Het hoog*

tepunt van onzen Eeredienst. — Jac. van Ginneken 211

Sluiten