Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar da slavernij voerde de andere weg. — Meedoogenloos werden de achtegeblevenen in veewagens bijeengebracht en ergens, zonder te vragen naar gezinsverband ol waar zij thuis behoorden, naar de verlaten kolonies gestuurd. Zieke kinderen, gevangen vaders, bleven in Moscou achter. Menigeen heeft de zijnen nimmer weergezien.

Waarom heeft God dit zoo beschikt? — Waarom heeft Hij dezen gered en genen nog dieper In de ellende gestort?

Wij weten hierop geen antwoord en vragen ook liever niet waarom.

Maar wel weten wij, dat God geen fouten maakt, en dat geen lijdensweg, waarover Hij de Zijnen heeft gevoerd, bij Hem doelloos is. God heeft bij den bouw van Zijn eeuwigen tempel steenen noodig, die in de diepte der aarde gelegd worden, opdat de muren erop rusten kunnen. En Hij heeft bewerkte steenen noodig, die het voorportaal sieren.

Het gebruik is verschillend. En toch dienen zij alle tot dit ééne doel: de voleinding van Zijn Rijk

Welk een verwondering zal er zijn, als de eeuwigheid het eens zal toonen, hoe iedere steen op zijn plaats staat, en hoe zij alle met elkander ertoe moesten dienen, dat God's bouwsel tot volle heerlijkheid, schoonheid en harmonie zou wordenI

Sluiten